Arhivsko gradivo

R.B. Signatura Naslov Razdoblje
1 DAVT-80 Narodni odbor kotara Podravska Slatina 1944-1955
2 DAVT-104 Narodni odbor općine Podravska Slatina 1952-1962
3 DAVT-82 Mjesni narodni odbor Čađavica 1947-1952
4 DAVT-102 Mjesni narodni odbor Voćin 1946-1952
5 DAVT-183 Đački dom “Moša Pijade” Podravska Slatina 1945-1959
6 DAVT-138 Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Orahovica 1945-1955
7 DAVT-139 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Podravska Slatina 1943-1957
8 DAVT-160 Općinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Voćin 1956-1962
9 DAVT-107 Narodni odbor općine Ćeralije 1952-1955
10 D AVT-106 Narodni odbor općine Čađavica 1952-1962
11 DAVT-108 Narodni odbor općine Gornji Miholjac 1952-1955
12 DAVT-75 Narodni odbor općine Gradina 1952-1962
13 DAVT-76 Narodni odbor općine Lukač 1952-1955
14 DAVT-105 Narodni odbor općine Nova Bukovica 1952-1962
15 DAVT-109 Narodni odbor općine Sopje 1952-1955
16 DAVT-78 Narodni odbor općine Suhopolje 1952-1962
17 DAVT-79 Narodni odbor općine Špišić-Bukovica 1952-1962
18 DAVT-71 Narodni odbor općine Virovitica 1955-1963
19 DAVT-81 Mjesni narodni odbor Adolfovac 1948-1950
20 DAVT-83 Mjesni narodni odbor Ćeralije 1947-1952
21 DAVT-84 Mjesni narodni odbor Dobrovići 1947-1950
22 DAVT-85 Mjesni narodni odbor Gornji Meijani 1947-1952
23 DAVT-86 Mjesni narodni odbor Gornji Mihoijac 1947-1952
24 DAVT-87 Mjesni narodni odbor Hum 1947-1952
25 DAVT-89 Mjesni narodni odbor Macute 1947-1951
26 DAVT-92 Mjesni narodni odbor Mikleuš 1945-1952
27 DAVT-90 Mjesni narodni odbor Medinci 1945-1952
28 DAVT-91 Mjesni narodni odbor Miljevci 1945-1952
29 DAVT-95 Mjesni narodni odbor Nova Bukovica 1946-1952
30 DAVT-96 Mjesni narodni odbor Novi Kusonji 1948-1952
31 DAVT-97 Mjesni narodni odbor Petrovac 1948-1950
32 DAVT-98 Mjesni narodni odbor Podravska Slatina 1945-1952
33 DAVT-100 Mjesni narodni odbor Sopje 1945-1955
34 DAVT-99 Mjesni narodni odbor Sladojevci 1945-1952
35 DAVT-101 Mjesni narodni odbor Vaška 1945-1952
36 DAVT-110 Narodni odbor općine Voćin 1952-1962
37 DAVT-94 Mjesni narodni odbor Vukojevci 1945-1952
38 DAVT-119 Kraljevski javni bilježnik Hugo Schubert Virovitica 1909-1911
39 DAVT-121 Javno pravobranilaštvo općine Podravska Slatina 1962-1979
40 DAVT-122 Društveni pravobranilac samoupravljanja općine Virovitica 1976-1990
41 DAV T-133 Zanatska štedna i kreditna zadruga s o. j. Slatina 1937-1944
42 DAVT-132 Hrvatska štedionica d.d. u Slatini, Podravska Slatina 1906-1948
43 DAVT-123 Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica – Povjereništvo Pitomača 1960-1962
44 DAVT-128 Obrtni zbor kotara slatinskog 1932-1950
45 DAVT-129 Obrtni zbor za grad i kotar Virovitica 1932-1949
46 DAVT-124 Poljoprivredno šumarska komora Virovitica 1960-1962
47 DAVT-130 Zadružni savez Virovitica 1955-1962
48 DAVT-135 Željeznička stanica Slavonska Orahovica 1958-1965
49 DAVT-175 Kotarsko vijeće Saveza sindikata Hrvatske Podravska Slatina 1948-1955
50 DAVT-176 Općinsko vijeće Saveza sindikata Hrvatske Crnac 1958-1961
51 DAVT-179 Općinsko vijeće Saveza sindikata Hrvatske Podravska Slatina 1956-1991
52 DAVT-177 Općinsko vijeće Saveza sindikata Hrvatske Čađavica 1956-1962
53 DAVT-158 Općinska konferencija Socjialističkog saveza radnog naroda Hrvatske Orahovica 1955-1990
54 DAVT-152 Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Podravska Slatina 1947-1957
55 DAVT-159 Općinska konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Podravska Slatina 1955-1990
56 DAVT-156 Općinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Čađavica 1955-1962
57 DAVT-157 Općinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Nova Bukovica 1953-1959
58 DAVT-170 Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Orahovica 1956-1962
59 DAVT-163 Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Podravska Slatina 1947-1958
60 DAVT-165 Općinska Konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske Podravska Slatina 1955-1989
61 DAVT-171 Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Podravska Slatina 1956-1967
62 DAVT-155 Općinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Crnac 1956-1962
63 DAVT-166 Općinski komitet Saveza socijalističke omladine Hrvatske Virovitica 1968-1992
64 DAVT-172 Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Virovitica 1962-1991
65 DAVT-178 Savez sindikata Hrvatske Općinsko vijeće Orahovica 1975-1990
66 DAVT-146 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Orahovica 1955-1990
67 DAVT-184 Osmogodišnja škola u Orahovici 1854-1958
68 DAVT-147 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Podravska Slatina 1955-1991
69 DAVT-185 Državna narodna mješovita škola Zdenci 1935-1939
70 DAVT-142 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Crnac 1951-1962
71 DAVT-140 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Virovitica 1949-1962
72 DAVT-153 Kotarski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Virovitica 1945-1963
73 DAVT-173 Kotarski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Podravska Slatina 1949-1955
74 DAVT-145 Općinski komitet Saveza komunista Nova Bukovica 1954-1967
75 DAVT-148 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Voćin 1956-1962
76 DAVT-186 Državna osnovna škola Čađavica 1859-1995
77 DAVT-131 Štedionica d.d. Orahovica 1913-1948
78 DAVT-187 Državna osnovna škola u Dolcima 1906-1969
79 DAVT-188 Državna pučka škola u Duziuku 1945-1946
80 DAVT-189 Niža pučka državna osnovna škola u Novoj Jošavi 1905-1947
81 DAVT-180 Obiteljski fond Šandl 1885-1943
82 DAVT-134 “Čelik-Mont” d. d. za proizvodnju i montažu transportnih sredstava i čeličnih konstrukcija Orahovica 1971-1999
83 DAVT-191 Prvo slatinsko pogrebno društvo Slatina 1894-1947
84 DAVT-192 Dobrovoljno vatrogasno društvo Podravska Slatina 1957-1962
85 DAVT-193 Fiskulturnl savez hrvatske Podravska Slatina
86 DAVT-136 Kotarsko građevno poduzeće Podravska Slatina 1947-1947
87 DAVT-143 Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Čađavica 1957-1963
88 DAVT-144 Općinski komitet Saveza komunista Gornji Miholjac 1952-1955
89 DAVT-169 Općinski odbor Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Crnac 1957-1961
90 DAVT-120 Kraljevski javni bilježnik Franjo Solariček u Virovitici 1863-1880
91 DAVT-125 Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica – Povjereništvo Podravska Slatina 1950-1962
92 DAVT-194 Streljački savez Hrvatske, kotarski odbor Podravska Slatina 1952-1953
93 DAVT-195 Kotarski odbor Crvenog križa Podravska Slatina 1953-1955
94 DAVT-196 Općinska organizacija Crvenog križa Podravska Slatina 1979-1987
95 DAVT-167 Kotarski odbor Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Virovitica 1953-1959
96 DAVT-168 Gradski odbor Saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Virovitica 1950-1950
97 DAVT-88 Mjesni narodni odbor Jasenaš
98 DAVT-93 Mjesni narodni odbor Naudovac
99 DAVT-77 Narodni odbor općine Pivnica
100 DAVT-74 Gradski Narodni odbor Virovitica
101 DAVT-41 Narodni odbor općine Pitomaca 1952-1962
102 DAVT-126 Zanatsko-komunalna komora za kotar Virovitica 1951-1962
103 DAVT-127 Savez hrvatskih obrtnika. Mjesna organizacija Podravska Slatina 1932-1939
104 DAVT-68 Kotarski narodnooslobodiiački odbor Virovitica 1943-1945
105 DAVT-113 Kotarski narodnooslobodiiački odbor Podravska Slatina
106 DAVT-73 Narodni odbor gradske općine Virovitica
107 DAVT-118 Kotarski sud u Virovitici
108 DAVT-38 Karate klub “Slatina”, Podravska Slatina 1976-1978
109 DAVT-39 Centar kulture Virovitica 1984-1990
110 DAVT-40 PIK d.o.o. Virovitica 1991-1996
111 DAVT-42 Policijska uprava Virovitičko-podravska – Policijska postaja Pitomača 1991-1995
112 DAVT-57 Seljačka radna zadruga “Drava” Krlžnica 1950-1953
113 DAVT-67 Zbirka matičnih knjiga rimokatoličkih župa 1858-1912
114 DAVT-69 Narodni odbor kotara Virovitica 1945-1962
115 DAVT-70 Samoupravna interesna zajednica kulturnih djelatnosti općine Virovitica 1975-1990
116 DAVT-72 Duhanprodukt d.d. za proizvodnju i preradu duhana Pitomača 1958-2003
117 DAVT-103 Skupština općine Podravska Slatina 1963-1977
118 DAVT-111 Mjesni narodni odbor Bakić 1947-1952
119 DAVT-112 Mjesni narodni odbor Čađavički lug 1948-1951
120 DAVT-114 Gradski narodnooslobodilački odbor Podravska Slatina
121 DAVT-115 Gradski narodnooslobodilački odbor Virovitica
122 DAVT-116 Općinski narodnooslobodilački odbor Suhopoije
123 DAVT-117 Općinski narodnooslobodilački odbor Cabuna
124 DAVT-137 Okružni komitet Komunističke partije Hrvatske Virovitica 1941-1945
125 DAVT-141 Gradski komitet Komunističke partije Hrvatske Virovitica 1949-1952
126 DAVT-149 Mjesni komitet Komunističke partije Hrvatske Podravska Slatina 1948-1952
127 DAVT-150 Mjesni komitet Komunističke partije Hrvatske Virovitica 1945-1947
128 DAVT-151 Okružni odbor Jedinstvene narodnooslobodiiačke fronte Virovitica 1944-1945
129 DAVT-154 Gradski odbor Jedinstvene narodnooslobodiiačke fronte (JNOF) Virovitica 1944-1945
130 DAVT-161 Okružni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije Virovitica 1943-1945
131 DAVT-162 Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Orahovica 1949-1950
132 DAVT-164 Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Virovitica 1944-1962
133 DAVT-174 Općinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Nova Bukovica 1955-1959
134 DAVT-181 Radan Milutin, ljekarnik Virovitica 1911-1936
135 DAVT-182 Vuković Milan, odvjetnik, prvi počasni građanin Virovitice 1990-1991
136 DAVT-190 Škola učenika u privredi Orahovica 1923-1958

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV