Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskoga gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (105/97, 64/00, 65/09, 125/11-Kazneni zakon, 46/17) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99). Prema čl. 15 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je stupio na snagu 20. svibnja 2017. (NN 46/2017), do njegova usklađenja s tim Zakonom, navedeni pravilnik primjenjuje se u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama tog Zakona. Također, u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima koji je stupio na snagu 20. svibnja 2017. (NN 46/2017), primjenjuju se opći i pojedinačni akti, ugovori, zapisnici o preuzimanju ili slične isprave koji su doneseni, sklopljeni ili sastavljeni prije stupanja na snagu tog Zakona i kojima se uređuje dostupnost javnog arhivskog gradiva.

Temeljem čl. 21. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99) cjenik za sve usluge u arhivima odobrava Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva. Odobreni Cjenik vrijedi za sve državne arhive u Republici Hrvatskoj do donošenja novog. Važeći cjenik možete preuzeti na linku: http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Cjenici/Cjenik%20usluga%20HDA.pdf?ver=2017-05-18-142552-357

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV