Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskoga gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (61/18) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019).

Temeljem čl. 13. st. 2. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019) cjenik za sve usluge u arhivima odobrava Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva. Odobreni Cjenik vrijedi za sve državne arhive u Republici Hrvatskoj do donošenja novog.

Važeći cjenik možete preuzeti na linku: http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Cjenici/Cjenik%20usluga%20HDA.pdf?ver=2017-05-18-142552-357

Sva prava pridržana © 2020. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content