Arhivsko gradivo

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje (1848-1918)

[0243] KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1854-1918); 1903/1917: knj. 3; 0,1. SI

[0206] OPĆINSKO POGLAVARSTVO TRGOVIŠTA VIROVITICA – Virovitica ; 1891-1984: knj. 1; 0,4. PrP.

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije (1918-1941)

[0207] GRADSKO POGLAVARSTVO VIROVITICA – Virovitica (1921-1941); 1926/1939: knj. 5; 0,15. PrP.

[0221] KOTARSKA OBLAST (SRESKO NAČELSTVO) VIROVITICA – Virovitica (1918-1941); 1925/1933: svež. 1; 0,01. PrP.

[0222] PREDSTOJNIŠTVO GRADSKE POLICIJE VIROVITICA – Virovitica;  1936-1939: svež. 1; 0,01. PrP.

[0244] POREZNI URED PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1918-1941); 1933/1941: kut. 1; 0,05. SI.

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

A.4.1. Narodnooslobodilački pokret (1941-1945)

[0113] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1943-1945); 1943/1945: kut. 3, svež 1; 0,3.

[0068] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VIROVITICA – Virovitica  (1943-1945);  1943-1945: svež. 2; 0,1.

[0114] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1943-1945); 1943-1945: svež. 1; 0,01.

[0115] GRADSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VIROVITICA – Virovitica (1943-1945); 1943-1945[1946]: svež. 1; 0,01.

[0117] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR CABUNA – Cabuna (1943-1945);1943: svež. 1; 0,01.

[0116] OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SUHOPOLJE – Suhopolje (1943-1945); 1943-1944: svež. 1; 0,01.

A.4.2. Nezavisna Država Hrvatska (1941-1945)

[0246] KOTARSKA OBLAST PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1941-1945); 1941-1942: svež. 1; 0,01.

[0245] KOTARSKA OBLAST VIROVITICA – Virovitica (1941-1945); 1941-1943: svež. 1; 0,01.

[0208] GRADSKO POGLAVARSTVO VIROVITICAVirovitica (1941-1945); 1942-1944: knj. 1; 0,04. PrP.

A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

A.5.4. Kotarska uprava (1945-1990)

[0231] SKUPŠTINA OPĆINE ORAHOVICA – Orahovica (1963-1993); 1984/1990: svež. 3; 0,2 PrP.

[0035] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA, OSNOVNOG OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOLSKOG UZRASTA OPĆINE ORAHOVICA – Orahovica (1975-1990);1975-1990: knj. 1, kut. 2; 0,2. SI.

[0036] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE I INFORMIRANJA OPĆINE ORAHOVICA – Orahovica (1975-1990);1985-1988: svež. 2; 0,1. PrP.

[0037] ZAJEDNIČKE SLUŽBE SAMOUPRAVNIH INTERESNIH ZAJEDNICA OPĆINE ORAHOVICA – Orahovica  (1975-1990); 1975-1990: svež. 18; 1,3. PrP.

[0080] NARODNI ODBOR KOTARA PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1945-1955); [1944]1945-1955: knj. 135, kut. 194, svež. 16; 25,2. SI.

[0103] SKUPŠTINA OPĆINE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1963-1990); 1963-1987: knj. 267, kut. 49, svež. 3491; 273. PrP.

[0069] NARODNI ODBOR KOTARA VIROVITICA – Virovitica  (1945-1962); 1945-1962: knj. 68, kut. 60, svež. 32; 13,3. SI

[0025] SKUPŠTINA OPĆINE VIROVITICA – Virovitica; (1963-1993); 1963-1993: knj. 310, kut. 255, svež. 3073; 270. PrP.

[0029] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ODGOJA, OBRAZOVANJA I DRUŠTVENE BRIGE O DJECI OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1975 -1990: knj. 3, kut. 9, svež. 17; 6,5. PrP.

[0070] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1975-1990:  knj. 2, kut. 10; 1,1. SI.

[0298] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA STAMBENO-KOMUNALNU DJELATNOST OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1976/1990: svež. 10; 0,45. PrP.

[0299] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA LOKALNE CESTE OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1984/1988: svež. 3; 0,15. PrP.

[0300] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA POLJOPRIVREDU OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1987/1989: svež. 2; 0,10. PrP.

[0306] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA FIZIČKE KULTURE OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1975-1984: kut. 9; 1,1. PrP.

A.5.5. Gradska uprava (1945-1990)

[0074] NARODNI ODBOR GRADA VIROVITICA – Virovitica (1945-1952); 1945/1952: knj. 18, kut. 2, svež. 1; 0,7. PrP.

[0073]  NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1952-1955); 1952-1955: knj. 15, kut. 1;  0,5. PrP.

A.5.6. Općinska uprava (1945-1990)

[0106] NARODNI ODBOR OPĆINE ČAĐAVICA – Čađavica  (1952-1962); [1946/1951.] 1952.-1962. [1963.]: 42 kutije, 14 knjiga; 4,6. SI.

[0107] NARODNI ODBOR OPĆINE ĆERALIJE – Ćeralije (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 4; 0,5. AP.

[0108] NARODNI ODBOR OPĆINE GORNJI MIHOLJAC – Gornji Miholjac ( 1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 8; 0,8. AP.

[0075] NARODNI ODBOR OPĆINE GRADINA – Gradina (1952-1962); 1952-1962: knj. 15, kut. 1; 0,5. AP.

[0076] NARODNI ODBOR OPĆINE LUKAČ – Lukač (1952-1955); 1952-1955: knj. 5; 0,2. PrP.

[0105] NARODNI ODBOR OPĆINE NOVA BUKOVICA – Nova Bukovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 29, kut. 26; 3,2. SI.

[0041] NARODNI ODBOR OPĆINE PITOMAČA – Pitomača (1952-1962); 1952-1962: knj. 30, kut. 44; 5. SI.

[0077] NARODNI ODBOR OPĆINE PIVNICA – Pivnica (1952-1955); 1952-1954; knj. 1; 0,01. PrP.

[0104] NARODNI ODBOR OPĆINE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1952-1963);[1950-1951] 1952-1962: knj. 61, kut. 209, svež. 12; 27. SI.

[0109] NARODNI ODBOR OPĆINE SOPJE – Sopje (1952-1955); 1952-1955: knj. 8, kut. 3; 0,6. SI.

[0078] NARODNI ODBOR OPĆINE SUHOPOLJE – Suhopolje (1952-1962); 1952-1962: knj. 20, kut. 2; 1,0. PrP.

[0079] NARODNI ODBOR OPĆINE ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Špišić Bukovica (1952-1962); 1952-1962: knj. 13, kut. 1; 0,5. PrP.

[0071] NARODNI ODBOR OPĆINE VIROVITICA – Virovitica  (1955-1963); 1955-1963: knj. 28, kut. 24, svež. 1; 4. SI.

[0110] NARODNI ODBOR OPĆINE VOĆIN – Voćin (1952-1962); 1952-1962: knj. 45, kut. 68; 8,6. SI.

[0202] STAMBENA UPRAVA PODRAVSKA SLATINA- Slatina (1954-1963); 1954-1963: knj. 9, kut. 3; 0,4. SI.

A.5.7. Mjesna uprava (1945-1990)

[0081] MJESNI NARODNI ODBOR ADOLFOVAC – Adolfovac (1945-1952); 1948-1950: knj. 1; 0,01. PrP.

[0111] MJESNI NARODNI ODBOR BAKIĆ – Bakić (1945-1952); 1947-1952: svež. 1; 0,01. PrP.

[0082] MJESNI NARODNI ODBOR ČAĐAVICA – Čađavica ( 1945-1952); 1947-1952: knj. 1, kut. 1; 0,2. PrP.

[0112] MJESNI NARODNI ODBOR ČAĐAVIČKI LUG – Čađavički lug (1945-1952); 1948-1951: svež. 1; 0,02. PrP.

[0083] MJESNI NARODNI ODBOR ĆERALIJE – Ćeralije (1945-1952); 1947-1952: knj. 2, kut. 1; 0,1. PrP.

[0084] MJESNI NARODNI ODBOR DOBROVIĆI – Dobrovići (1945-1952); 1947-1950: knj. 3, kut. 1; 0,2. PrP.

[0085] MJESNI NARODNI ODBOR GORNJI MELJANI – Gornji Meljani (1945-1952); 1947-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. PrP.

[0086] MJESNI NARODNI ODBOR GORNJI MIHOLJAC – Gornji Miholjac (1945-1952); 1947-1952: knj. 3, kut. 1; 0,1. PrP.

[0087] MJESNI NARODNI ODBOR HUM – Hum (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,1. PrP.

[0088] MJESNI NARODNI ODBOR JASENAŠ – Jasenaš (1945-1952); 1950-1952: knj. 1; 0,01. PrP.

[0089] MJESNI NARODNI ODBOR MACUTE – Macute (1945-1952); 1947-1951: knj. 2, kut. 1; 0,1. PrP.

[0090] MJESNI NARODNI ODBOR MEDINCI – Medinci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, 0,1. PrP.

[0092] MJESNI NARODNI ODBOR MIKLEUŠ – Mikleuš (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 3; 0,4. PrP.

[0091] MJESNI NARODNI ODBOR MILJEVCI – Miljevci (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 3; 0,4. PrP.

[0093] MJESNI NARODNI ODBOR NAUDOVAC – Naudovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 1;  0,1. PrP.

[0094] MJESNI NARODNI ODBOR NOSKOVCI – Noskovci (1945-1952); 1948-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1.  PrP.

[0095] MJESNI NARODNI ODBOR NOVA BUKOVICA – Nova Bukovica ( 1945-1952); 1945-1952: knj. 2, kut. 4; 0,5. PrP.

[0096] MJESNI NARODNI ODBOR NOVI KUSONJI – Novi Kusonji (1945-1952); 1948-1952: knj. 3, kut. 1; 0,1. PrP.

[0097] MJESNI NARODNI ODBOR PETROVAC – Petrovac (1945-1952); 1948-1950: knj. 1, kut. 1; 0,1. PrP.

[0098] MJESNI NARODNI ODBOR PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1945-1952); 1945-1952: knj. 9, kut. 5; 0,8. SI.

[0099] MJESNI NARODNI ODBOR SLADOJEVCI – Sladojevci (1945-1952); 1945-1952: kut. 1; 0,1. PrP.

[0100] MJESNI NARODNI ODBOR SOPJE – Sopje (1945-1952); 1945-1952: knj. 4, kut. 6; 0,7. PrP.

[0101] MJESNI NARODNI ODBOR VAŠKA – Vaška (1945-1952); 1945-1952: knj. 10, kut. 4; 0,6. PrP.

[0102] MJESNI NARODNI ODBOR VOĆIN – Voćin (1945-1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 2; 0,3. PrP.

[0297] MJESNE ZAJEDNICE S PODRUČJA OPĆINE VIROVITICA – Čemernica, Đurađ, Golo Brdo, Jasenaš ,Korija, Milanovac, Podgorje, Rezovac,  Rezovačke Krčevine, Taborište (1963-1993); 1978/1991: svež. 12; 0,35. PrP.

A.6. Uprava i javne službe od 1990.

A.6.4. Kotarska uprava (1990- )

[0301] FOND U STAMBENOM I KOMUNALNOM GOSPODARSTVU VIROVITICA – Virovitica (1991-1997); 1991-1997 [1998-2003]:kut. 3, svež. 3; 0,7. PrP.

[0042] POLICIJSKA UPRAVA VIROVITIČKO-PODRAVSKA – POLICIJSKA POSTAJA PITOMAČA – Pitomača; 1991-1995: kut. 1, svež. 19; 1,5. PrP.

A.6.6. Općinska uprava (1990- )

[0295] OPĆINA GRADINA (OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO) – Gradina (1994-); 2017: kut. 1; 0,08. PrP.

B. PRAVOSUĐE

B.2. Pravosuđe od 1848. do 1918.

B.2.8. Javni bilježnici (1848-1918)

[0119] KRALJEVSKI JAVNI BILJEŽNIK SCHUBERT HUGO, VIROVITICA – Virovitica; 1909-1911: knj. 1; 0,1. AP.

[0120] KRALJEVSKI JAVNI BILJEŽNIK SOLARIČEK FRANJO, VIROVITICA – Virovitica; 1863-1880: knj. 1, svež. 1; 0,1. AP.

B.5. Pravosuđe od 1945. do 1990.

B.5.3. Kotarski i općinski sudovi (prvostupanjski) (1945-1990)

[0247] OPĆINSKI (KOTARSKI) SUD ORAHOVICA – Orahovica (1945-1990); 1946/1966: knj. 1, kut. 2; 0,2. PrP.

[0118] KOTARSKI SUD U  VIROVITICI- Virovitica (1945-1990); 1946/1965: knj. 5, kut. 3, svež. 1; 0.5. PrP.

B.5.5. Suci za prekršaje (1945-1990)

[0043] SUDAC ZA PREKRŠAJE OPĆINE PITOMAČA – Pitomača (?); 1962:  knj. 2; 0,08. AP.

B.5.7. Državna odvjetništva/tužiteljstva i pravobraniteljstva (1945-1990)

[0242] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE ORAHOVICA – Orahovica (1975-1990); 1980-1990: knj. 8, svež. 33; 2,0. PrP.

[0122] DRUŠTVENI PRAVOBRANILAC SAMOUPRAVLJANJA OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1975-1990); 1976-1990: knj. 4, kut. 22; 2,5. SI.

[0121] JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO OPĆINE PODRAVSKA SLATINA – Slatina; 1962/1979: knj. 11, kut. 22; 2,5. SI.

D. ODGOJ I OBRAZOVANJE

D.2. Srednje škole

D.2.3. Srednje stručne škole

[0190] ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI ( Šegrtska škola ) ORAHOVICA – Orahovica; 1923-1958: knj. 74, svež. 1; 0,3. AP.

[0044]  ŠKOLA UČENIKA U PRIVREDI ( Šegrtska škola ) PITOMAČA – Pitomača; (1917-1963); 1917-1959:  knj. 37, kut. 2; 0,35. SI.

D.3. Dopunsko obrazovanje

[0232] ŠKOLA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH SLATINA – Slatina (1961‐?); 1962‐1980: knj. 17, svež. 1; 0,65. PrP.

[0223]  RADNIČKO SVEUČILIŠTE „TOMO MARETIĆ“ VIROVITICA – Virovitica (1959‐1979); [1953]1959‐1979: knj. 2, svež. 7; 0,4. PrP.

[0282] ŠKOLA ZA OPĆE OBRAZOVANJE RADNIKA U VIROVITICI – Virovitica (?); 1954/1962: knj. 1, svež. 1; 0,05. PrP.

      D.4. Osnovne/pučke škole

[0268] OSNOVNA ŠKOLA „MOŠA PIJADE“ ADA – Ada (1934‐1968); 1945‐1968: knj. 1, svež. 2; 0,20. AP

[0291] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U BAKIĆU – Bakić (?-?); 1892/1961: knj. 2, svež. 2; 0,20. PrP

[0281] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U BREZIKU – Brezik (?-1956): 1947-1956; knj. 1; 0,03. PrP

[0269] OSNOVNA ŠKOLA  BUDROVAC LUKAČKI  – Budrovac Lukački (?-1959); 1921/1959: knj. 1, svež.1; 0,10. AP.

[0270] OSNOVNA ŠKOLA „25. MAJ“  BUŠETINA – Bušetina (?-1967); 1948-1966: knj. 3, svež. 1; 0,15. AP.

[0186] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA ČAĐAVICA – Čađavica (1814-?); 1946-1995: knj. 1; 0,1. AP.

[0284] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U ČEMERNICI – Čemernica (?-1960); 1945-1960: knj. 2, svež. 1; 0,10. PrP

[0271] NARODNA ŠKOLA DIJELKA – Dijelka (1936-?); 1936/1955: knj. 1, svež. 1; 0,10. AP.

[0045] OSNOVNA ŠKOLA DINJEVAC – Dinjevac (1832-1959); 1945/1959: knj. 1, svež. 3; 0,05. AP.

[0187] DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U DOLCIMA – Dolci (?-?); 1906-1969: knj. 74; 0,3. AP.

[0272] OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA RIBAR“  DUGO SELO  LUKAČKO – Dugo Selo Lukačko (1906-1967); 1906-1967 [1968-1969]: knj. 5, svež. 6; 0,7. AP.

[0188] DRŽAVNA PUČKA ŠKOLA U DUZLUKU – Duzluk (?); 1945-1946: svež. 2; 0,02. AP.

[0046] OSNOVNA ŠKOLA ĐURETINA – Đuretina (?-1960); 1945-1960: knj. 1, 0,02. SI.

[0267] OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA GORNJE BAZJE – Gornje Bazje (1862-); 1899/1977: knj. 9, kut. 25, svež. 11; 3,30. AP

[0287] NARODNA OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U GORNJEM MIHOLJCU – Gornji Miholjac (?); 1892/1960: knj. 2, svež. 2; 0,10. PrP.

[0047] OSNOVNA ŠKOLA GRABROVNICA – Grabrovnica (1893-1959); 1943-1959 [1960]: knj. 1; 0,02. AP.

[0283] OSNOVNA ŠKOLA JASENAŠ – Jasenaš (?-1960); 1945-1960: knj. 1; 0,03. PrP.

[0277] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U KAPELI DVORU – Kapela Dvor (1946-1959); 1946-1959, [1960-1973]: knj. 1, svež. 1; 0,05. AP.

[0048] OSNOVNA ŠKOLA KLADARE – Kladare (?-1959); 1944-1959 [1960]: knj. 1; 0,02. AP.

[0279] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U KORIJI – Korija (1895-1959); 1945-1959, [1960-1962]: knj. 1; 0,03. PrP.

[0280] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U KOZJOJ GLAVI – Kozja Glava (?-1959); 1945-1959, [1960]: knj. 1, svež. 1; 0,05. PrP.

[0274] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U LUKAČU – Lukač (1811-1959); 1945-1957: knj. 1; 0,02. AP.

[0289] NARODNA OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U LUKAVCU – Lukavac (?);1946-1960: svež. 1;  0.02. PrP

[0049] OSNOVNA ŠKOLA M. ČREŠNJEVICA – Mala Črešnjevica (1837-1959); 1945-1960; knj. 1; 0,02. AP.

[0286] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U MILANOVCU – Milanovac (?-1960); 1948-1960): knj. 1, svež. 1; 0,04. PrP.

[0275] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA NETEČA – Neteča (1903-1959); 1935/1959: knj. 2, svež. 1; 0,10. AP.

[0290] OSNOVNA ŠKOLA NOVAKI – Novaki (?);1947/1951: svež. 1;  0.02. PrP.

[0189] NIŽA PUČKA DRŽAVNA OSNOVNA ŠKOLA U NOVOJ JOŠAVI – Nova Jošava (?-?); 1905-1947: knj. 126; 0,3. AP.

[0184] OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U ORAHOVICI – Orahovica(1830-); 1854-1965: knj. 367, kut. 3, svež. 17; 4.1.  PrP.

[0050] OSNOVNA ŠKOLA OTROVANEC – Otrovanec (1792-1959); 1934-1959: knj. 10; 0,05. SI.

[0051] OSNOVNA ŠKOLA PITOMAČA – Pitomača ( 1759-); 1875-1971: knj. 66, kut. 5;  2,5. SI.

[0233] OSNOVNA ŠKOLA „GRIGOR VITEZ“ PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (1966-1984); 1966-1984; knj. 1;  0.05. PrP.

[0288] OSNOVNA ŠKOLA ” LAZO TIHOMIROVIĆ BAJA” PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (1874-); 1917-1965: knj. 30, svež. 2; 1,6. PrP.

[0237] OSNOVNA ŠKOLA „JEDINSTVO“ REZOVAC – Rezovac (1906-1966); 1909/1966: knj. 7, svež. 6; 0,3. PrP.

[0285] NARODNA ČETVEROGODIŠNJA ŠKOLA U REZOVAČKIM KRČEVINAMA – Rezovačke Krčevine (?-1960); 1949-1960: knj. 1; 0,02. PrP.

[0052] OSNOVNA ŠKOLA SEDLARICA – Sedlarica (1885-1979); 1946/1979: knj. 2, svež. 1; 0,05. SI.

[0053] OSNOVNA ŠKOLA STARI GRADAC – Stari Gradac (1847-1979); 1913-1979: knj. 21, kut.1; 0,2 SI.

[0054] OSNOVNA ŠKOLA STAROGRADAČKI MAROF – Starogradački Marof (?-1959); 1945/1960: knj. 5; 0,02. AP.

[0027] OSNOVNA ŠKOLA AUGUST CESAREC ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Špišić Bukovica (1885-1960); 1885-1960: knj. 22;  0,6. PrP.

[0276] NARODNA  ČETVEROGODIŠNJA  ŠKOLA U TEREZINOM POLJU – Terezino Polje (1889-1959); 1945/1960: knj. 1, svež. 1; 0,05. AP.

[0273] OSNOVNA ŠKOLA „ŠIMO KUĆAN“ TURANOVAC – Turanovac (1894-1967); 1896-1968: knj. 8, svež. 5; 0,7. AP.

[0055] OSNOVNA ŠKOLA TURNAŠICA – Turnašica (1837-1959); 1945/1959: knj. 1.; 0,02. AP.

[0292] NARODNA OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U VAŠKOJ – Vaška (1859-?); 1947-1960: knj. 2; 0,05. PrP.

[0056] OSNOVNA ŠKOLA VELIKA ČREŠNJEVICA – Velika Črešnjevica (1837-1959); 1946-1959 [1960]: knj. 3; 0,05. AP.

[0235] OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR“ VIROVITICA – Virovitica ( 1953-);1953-1974: knj. 23, svež. 20; 3. PrP.

[0236] OSNOVNA ŠKOLA „NADA DIMIĆ“ VIROVITICA – Virovitica (1963-1974); 1963-1974: knj. 10, svež. 17; 0,9. PrP.

[0234] OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“ VIROVITICA – Virovitica (1953 – ); 1953-1962: knj. 31, kut. 1, svež. 13; 1,7. PrP.

[0278] NARODNA OSMOGODIŠNJA ŠKOLA U VIROVITICI – Virovitica (1819-1953); 1875/1953: knj. 20, svež. 6; 0,8. PrP.

[0185] DRŽAVNA NARODNA MJEŠOVITA ŠKOLA ZDENCI – Zdenci (?-?); 1935-1939: knj. 3; 0,1. AP.

      D.7. Đački i studentski domovi

[0183] ĐAČKI DOM „MOŠA PIJADE“ U PODRAVSKOJ SLATINI – Slatina (1944-1959); 1945-1959: knj. 60, kut. 16; 2,5. SI.

E. KULTURA, ZNANOST I INFORMIRANJE

E.1. Kultura

E.1.2. Knjižnice i čitaonice

[0215] KASINO VIROVITICA (GRAĐANSKA ČITAONICA) – Virovitica (1874‐1934);1877‐1934: knj. 2; 0,1. PrP.

[0216] RADNIČKA ČITAONICA U VIROVITICI – Virovitica (1929‐1940); 1930‐1940: knj. 1; 0,02. PrP.

E.3. Informiranje

E.3.1. Radio i televizija

[0307] INFORMATIVNI CENTAR VIROVITICA D.O.O. – Virovitica (1953‐);1953‐2001: knj. 122, svež. 28, kut. 50, VHS 7; 5,2. PrP.

G. GOSPODARSTVO I BANKARSTVO

G.1. Razdoblje do 1945.

G.1.1. Gospodarska udruženja

G.1.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

[0127] SAVEZ HRVATSKIH OBRTNIKA. MJESNA ORGANIZACIJA PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?-?); 1932-1939: knj. 1; 0,1. AP.

[0128] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) KOTARA SLATINA – Slatina (1932-1950); 1932-1950 [1950/1953]: knj. 10, kut. 9; 1,1. SI.

[0129] OBRTNI ZBOR (Udruženje zanatlija) ZA GRAD I KOTAR VIROVITICA – Virovitica (1932-1950); 1932-1949: knj. 2, kut. 2; 0,3. AP.

G.1.1.3. Zadruge

[0204] ŠTEDNA I PREDUJAMNA ZADRUGA U PITOMAČI – Pitomača (1862-1945); 1862/1945, [1947/1955]: knj. 23, svež. 1; 0,8. PrP.

[0209] OBRTNA ZADRUGA SV. IVANA KRSTITELJA U VIROVITICI – Virovitica (1874-?); 1874-1893: knj. 2; 0,05. PrP.

[0211] KOVAČKO NAIMOVNA ZADRUGA U VIROVITICI – Virovitica (1874‐?); 1874/1889: knj. 1; 0,01. PrP.

[0212] OBRTNA VELIKA UJEDINJENA ZADRUGA U VIROVITICI  –  Virovitica (1874‐1891); 1874‐1891: knj. 2; 0,05. PrP.

[0218] ZADRUGA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA ZA NABAVKU KREDITA VIROVITICA – Virovitica (1936‐1942); 1936‐1942: knj. 1; 0,01. PrP.

G.1.2. Banke i novčarski zavodi

G.1.2.2. Štedionice

[0131] ŠTEDIONICA D.D. ORAHOVICA – Orahovica (?‐1948);1913/1948: knj. 21, kut. 1; 0,9. AP.

[0132] HRVATSKA ŠTEDIONICA D.D. U SLATINI – Slatina (1872‐?); 1906/1948: knj. 5, svež. 1; 0,5. AP.

[0133] ZANATSKA I ŠTEDNA KREDITNA ZADRUGA S O.J. SLATINA – Slatina (?‐?); 1937/1944: knj. 2; 0,1. AP.

G.1.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.1.3.3. Šumarstvo

[0257] ŠUMSKA UPRAVA U VIROVITICI – Virovitica (1936‐1945); 1939/1945: kut. 1; 0,02. PrP.

G.1.9. Obrt

[0219] F. HARTZER VIROVITICA, bravarija i gvoždarija, skladište svih gospodarskih i šivaćih strojeva – Virovitica (?); 1911: knj. 1; 0,01. PrP.

G.2. Razdoblje socijalizma (1945-1990)

G.2.1. Gospodarska udruženja

G.2.1.1. Gospodarske komore

[0123] ZANATSKO‐KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA.POVJERENIŠTVO  PITOMAČA – Pitomača (1950‐1962); 1960‐1962:  knj. 2; 0,05. AP.

[0125] ZANATSKO-KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA. POVJERENIŠTVO- PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1950-1962); 1950-1962: knj. 4, kut. 10; 1,1. SI.

[0033] TRGOVINSKA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA – Virovitica (1956-1962); 1956/1962 : knj. 2, svež. 1; 0,1. PrP.

[0124] POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA KOMORA VIROVITICA – Virovitica (1960-1962); 1960-1962: knj. 13, kut. 6; 0,8. AP.

[0126] ZANATSKO-KOMUNALNA KOMORA ZA KOTAR VIROVITICA – Virovitica (1950-1962); 1951-1962: knj. 10, kut. 9; 1,1. AP.

G.2.1.2. Gospodarska i poslovna udruženja

[0130] ZADRUŽNI SAVEZ VIROVITICA – Virovitica (1947-1962); 1955-1962: knj. 7, kut. 1; 0,2. AP.

G.2.1.3. Zadruge

[0057] SELJAČKA RADNA ZADRUGA „DRAVA“ KRIŽNICA – Križnica (1949-1953); 1950/1953: knj. 16, svež. 1; 0,2. AP.

[0248] SELJAČKE RADNE ZADRUGE S PODRUČJA ORAHOVICE – Bankovci, Crnac, Čačinci, Slatinski Drenovac, Donja Pištana, Dolci, Duzluk, Feričanci, Gornja Pištana, Karlovac, Orahovica-Rječani, Orahovica, Doljani, Predrijevo, Suha Mlaka, Staro Petrovo Polje, Slavonske Bare, Valenovac, Zdenci (?-?); (1948/1958): knj. 35, kut. 3, svež. 2; 0,8. AP.

[0059] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PITOMAČA – Pitomača (1947-2006); 1956-1995: knj. 1, kut. 16, svež. 1; 1,6. SI.

[0203] PRVA OBRTNA ŠTEDNO – KREDITNA ZADRUGA PITOMAČA – Pitomača (1955-2013); 1955-2007: knj. 32, kut. 19, svež. 3; 2,6. SI.

[0197] SELJAČKE RADNE ZADRUGE PODRAVSKO – SLATINSKOG PODRUČJA – Adolfovac, Bakić, Balinci, Bistrica, Bjelkovac, Ćeralije, Dobrović, Donja Bukovica, Donje Bazije, Donji Meljani, Đurin Lug, Gornji Miholjac, Hum, Hum Varoš, Kapinci, Kusonje, Lisičine, Macute, Mikleuš, Miljevci, Novaki, Petrova Slatina, Petrovac, Podravska Slatina, Rijenci, Slatinski Lipik, Smuđe, Sopje, Sopjanska Greda, Španat, Vaška, Voćin, Vraneševci, Zvonimirovac (?-?); 1947/1955: knj. 137, svež. 2; 4,6. AP.

[0200] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA PODRAVSKA SLATINA – Bakić, Bistrica, Bocanjevci, Čađavica, Čađavački lug, Ćeralije, Dobrović, Donji Meljani, Gornji Miholjac, Hum, Kapinci, Macute, Medinci, Mikleuš, Noskovci, Nova Bukovica, Novaki, Novi Kusonji (?-?); 1948/1961: knj. 15, kut. 17; 1,7. AP.

[0058] SELJAČKA RADNA ZADRUGA „BRATSTVO I JEDINSTVO“ VELIKA ČREŠNJEVICA – Velika Črešnjevica (1949-1953); 1949/1953: svež. 1; 0,05. AP.

[0198] SELJAČKE RADNE ZADRUGE S PODRUČJA VIROVITICE – Brezik, Detkovac, Kapan, Korija, Novi Budakovac, Žlebina (?-?); 1947/1961: knj. 27, kut. 6, svež. 1; 1. AP.

[0199] OPĆE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE KOTARSKOG SAVEZA VIROVITICA – Gornje Bazje, Budrovac, Detkovac, Dugo Selo, Gaćište, Gradac Novi, Jasenaš, Kapan, Lanka-Leševo, Lozan, Špišić Bukovica, Virovitica (?-?); 1945/1968: knj. 7, kut. 36, svež. 1; 4,6. AP.

G.2.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.2.3.1. Ratarstvo

[0009] POLJOPRIVREDA GRADINA d.d. – Gradina (1961-2001); 1964-2000: knj. 40, kut. 24, svež. 45; 9,5. SI.

[0008] POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO LUKAČ d.d. – Lukač (1961-2005); 1963-2003: knj. 28, kut. 37; 7,2. SI.

[0060] POLJOPRIVREDNO DOBRO „BORIK“ PITOMAČA – Pitomača (1974-2005); [1967-1973] 1974-1999: knj. 22, kut. 43, svež. 3; 4.7 SI.

[0017] VIAGRO d.d. SLATINA – Slatina (1959-2007); [1950-1958], 1959-2007: knj. 44, kut. 74, svež. 40; 14. SI.

[0021] KLASJE d.d. SLATINA – Slatina (1961-2005); [1947/1960] (1961-2005): knj. 52, kut. 61, svež. 46; 14,7. SI

[0007] POLJOPRIVREDA SUHOPOLJE d.d. SUHOPOLJE – Suhopolje (1961-2005); 1961-2005: knj. 16, kut. 50, svež. 39; 13. SI.

[0005] KOOPERACIJA  d.d. VIROVITICA – Virovitica (1967-2004); 1967-2003: knj. 53, kut. 32, svež. 17; 7,1. SI.

[0028] POLJOPRIVREDNO – INDUSTRIJSKI KOMBINAT VIROVITICA SLOŽENO PODUZEĆE – Virovitica (1961-1991); 1961-1991: knj. 84, kut. 162, svež. 11; 18. SI.

[0220] ZEMALJSKO POLJOPRIVREDNO DOBRO VIROVITICA – Virovitica (?-?); 1946: knj. 1; 0,02. PrP.

G.2.3.2. Stočarstvo

[0294] FARMA SENKOVAC d.o.o. –  Novi Senkovac (1966-2017); 1967-2014: svež. 292; 84,9. PrP.

G.2.4. Industrija i rudarstvo

G.2.4.1. Rudarstvo

[0061] RUDNICI LIGNITA „BILO“ PITOMAČA  – Pitomača; (1948-1969); 1948-1969: knj. 19, kut. 31; 4,25. SI.

G.2.4.2. Industrija

[0031] SLAVONIJAHRAST d.d. ORAHOVICA – Orahovica (1964-2007); 1964/2007: knj. 42, kut. 23, svež. 33; 7,5. AP.

[0134] „ČELIK-MONT“ d.d. Orahovica – Orahovica (1971-1999); 1971-1999: knj. 21, kut. 44, svež. 15; 6,3. SI.

[0062] TVORNICA ŠKOLSKOG I MASIVNOG NAMJEŠTAJA „GAJ“ PITOMAČA – Pitomača (1951-1998); 1951-1998; knj. 56, kut. 64, svež. 1; 8,8. SI.

[0072] DUHANPRODUKT d.d. ZA PROIZVODNJU I PRERADU DUHANA PITOMAČA – Pitomača (1960-2007); 1964-2003: knj. 54, kut. 35, svež. 12;  8,10. PrP.

[0230] GAJ FM d.o.o. PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (1948-2014); 1948-2011: knj. 68, kut. 390, svež. 696; 236. PrP.

[0296] METALNA INDUSTRIJA UNIVERZAL PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (1955-1993); 1946/1992: knj. 11, kut. 5, svež. 6; 2,5. PrP.

[0012] KONFEKCIJSKA INDUSTRIJA „UZOR – IMKO“ d.d. SLATINA – Slatina (1960-2003); [1959]1960-2003: knj. 37, kut. 50, svež. 77; 18,7. SI.

[0003] METALSKA INDUSTRIJA „RAPID“ d.d. VIROVITICA – Virovitica (1945-2003); 1945-2003; knj. 45, kut. 67, svež. 43; 15. SI.

[0011] INDUSTRIJA OBUĆE „UKUS“ d.d. VIROVITICA – Virovitica (1959-2005); 1959/2005; knj. 24, kut. 27, svež. 14; 5. SI.

[0016] KONFEKCIJSKA INDUSTRIJA „VIROVITIČANKA“ d.d. VIROVITICA – Virovitica (1947-2005); 1947-2005; knj. 38, kut. 62, svež. 75; 14,7. SI.

[0018] TRGOMONT KOLAR-JAVOR d.d. VIROVITICA – Virovitica (1954-2005); 1954-2002: knj. 2, kut. 8, svež. 2.; 1.1. SI.

G.2.6. Ugostiteljstvo i turizam

[0002] UGOSTITELJSKO PODUZEĆE „SLAVONIJA“ d.d. Virovitica – Virovitica (1948-2005); 1948-2000; knj. 32, kut. 52, svež. 26; 9,2. SI.

[0015] PODRAVINA d.d. SLATINA – Slatina (1947-2008); 1950/2002; knj. 12, kut. 1, svež. 12, 1,6. PrP.

G.2.7. Građevinarstvo

[0136] KOTARSKO GRAĐEVNO PODUZEĆE PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (?-1952); 1947: knj. 1; 0,1. PrP.

[0020] GRAĐEVINSKO PODUZEĆE „ GRADITELJ“ d.d. Slatina – Slatina (1958-2006);  [1947/1957], (1958/2005); knj. 93, kut. 91, svež. 96; 23. SI.

[0019] FINEX d.d. SLATINA – Slatina (1977-2002); 1977-2002: knj. 8, kut. 11, svež. 35; 6,0. SI.

[0006] ELEKTROTEHNIČKO PODUZEĆE „MUNJA“ d.o.o. VIROVITICA – Virovitica (1957-2004); 1957-1999; knj. 6, kut. 4, svež. 5; 0,9. SI.

[0010] GRAĐEVINSKO PODUZEĆE „RAD“ d.d. VIROVITICA – Virovitica (1953-2000); 1954-1999; knj. 20,  kut. 69, svež. 182; 31,2. SI.

[0293] OPECO d.o.o. VIROVITICA – Virovitica (1948-2017); 1945-2015: svež. 799; 416,6. PrP.

[0026] UZOR d.o.o. Virovitica – Virovitica (1958‐1995); 1959‐1995: knj. 2, kut. 1, svež. 1; 0,3. PrP.

G.2.8. Promet i veze

[0135] ŽELJEZNIČKA STANICA SLAVONSKA ORAHOVICA – Orahovica (1908-1968); 1958-1965: knj. 4, kut. 2; 0,3. SI.

G.3. Razdoblje poslije 1990.

G.3.2.2. Štedionice

[0032] ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA VIROVITICA – Virovitica (1993-2007); 1993-2006: knj. 1, kut. 142; 14,5. PrP.

G.3.3. Ratarstvo, stočarstvo, šumarstvo, lov i ribolov

G.3.3.1. Ratarstvo

[0022] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „AGROGRADINA“- Gradina  (1993-2008); 1993-2004; kut. 2, 0,2. AP.

[0023] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „ĆERALINKA“- Ćeralije (1990-2005);  [1985-1989], 1990-2005: knj. 2, kut. 6; 0,6. AP.

[0030] POLJOPRIVREDNA ZADRUGA JASICI – Radosavci (1990-2006); [1981/1989], 1990-2006: knj. 2, kut. 5, fasc. 6; 1,0. AP.

[0260] ZLATNI KLAS d.o.o., Pitomača – Pitomača (1990-2011); 1990-2009: kut. 160, svež. 9; 17,5. PrP.

[0004] KOOPERACIJA – POVRĆE d.o.o., Virovitica – Virovitica (1995-2002); 1995-2002; knj. 2, kut. 2, svež. 2; 0,4. AP.

[0040] PIK d.o.o. VIROVITICA – Virovitica (1991-2002); 1991-1997: knj. 1, kut. 1, svež. 1; 0,2. PrP.

G.3.3.4. Lov i ribolov

[0259] INTER LOV d.o.o., Virovitica – Virovitica (1999‐2009); 2001/2009: kut. 27; 2,7. PrP.

G.3.4.2. Industrija

[0001] INDUSTRIJA  OBUĆE  „LIRA“  d.o.o.  ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU, VIROVITICA – Virovitica (1994‐2003); 1994‐2003; knj. 3, kut. 13; 1,3. AP.

[0024] SLAVONSKA INDUSTRIJA NAMJEŠTAJA d.o.o. VIROVITICA – Virovitica (2000‐2003); 2000‐2002: kut. 1; 0,1. SI.

G.3.6. Ugostiteljstvo i turizam

[0205] TVRTKA d.o.o. ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE – Pitomača (1998‐2012); 1998‐2005: knj. 1; svež. 3; 0,4. PrP.

[0014] PODRAVINA–ZLATNI KLAS d.o.o. SLATINA – Slatina (1995‐2004); 1995/2002: knj. 1, svež. 1; 0,1. PrP.

G.3.10. Stambena i komunalna djelatnost

[0013] VOĆIN d.o.o. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI – Voćin (1993‐2004); 1993‐2003: kut. 2, svež. 1; 0,3. AP.

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO – POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

H.2. KPH/SKH i društveno – političke organizacije 1941-1990

H.2.1. Komunistička partija Hrvatske – Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)

H.2.1.4. Okružni komiteti KPH/SKH i društveno – političke organizacije 1941-1990

[0137] OKRUŽNI KOMITET KPH/SKH VIROVITICA – Virovitica (1942‐1945); [1941] 1942/1945: kut. 1; 0,1. PrP.

H.2.1.5. Kotarski komiteti KPH/SKH i društveno – političke organizacije 1941-1990

[0138] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH ORAHOVICA  –  Orahovica  (1945‐1955); 1945/1955: knj. 16, kut. 6, svež. 1; 1. PrP.

[0139] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH PODRAVSKA SLATINA – Podravska Slatina (1942‐1955); 1943/1955; [1956‐1957]: knj. 26, kut. 9; 1,5. PrP.

[0140] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VIROVITICA – Virovitica  (1945‐1962); 1949/1962: knj. 32, kut. 12, svež. 4; 2,1. AP.

H.2.1.8. Općinski komiteti KPH/SKH i društveno – političke organizacije 1941-1990

[0142] OPĆINSKI KOMITET SKH CRNAC – Crnac (1952‐1962); [1951] 1952‐1962: knj. 9, kut. 9; 1,0. PrP.

[0143] OPĆINSKI KOMITET SKH ČAĐAVICA – Čađavica (?‐1962); 1957/1962 [1963]: knj. 6, kut. 3; 0,4. PrP.

[0144] OPĆINSKI KOMITET SKH GORNJI MIHOLJAC – Gornji Miholjac (1952‐1955); 1952‐1955: knj. 1, kut. 1; 0,1. AP.

[0227] OPĆINSKI KOMITET SKH GRADINA – Gradina (1957‐1962); 1957/1962: kut. 1.; 0,1. PrP.

[0145] OPĆINSKI KOMITET SKH NOVA BUKOVICA – Nova Bukovica (1952‐?); 1952/1967: knj. 4, kut. 2; 0,3. PrP.

[0146] OPĆINSKI KOMITET SKH ORAHOVICA – Orahovica (1955‐1990); 1955/1990: knj. 41, kut. 32, svež. 10; 6,5. PrP.

[0063] OPĆINSKI KOMITET KPH/SKH PITOMAČA – Pitomača (1952‐1962); 1952‐1962: knj. 5, kut. 2; 0,3. SI.

[0147] OPĆINSKI KOMITET SKH PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1952‐1990); 1955‐1990 [1991]: knj. 40, kut. 37, svež. 1; 4,5. AP.

[0226] OPĆINSKI KOMITET SKH SUHOPOLJE – Suhopolje (1952‐1962); 1954‐1962: knj. 12, kut. 6, svež. 2; 0,9. PrP.

[0141] OPĆINSKI/GRADSKI KOMITET KPH/SKH VIROVITICA – Virovitica (1945‐1990); 1949‐1979: knj. 21, kut. 37; svež. 67; 10,3. AP.

[0148] OPĆINSKI KOMITET SKH VOĆIN – Voćin (1952‐1962); 1956/1962: knj. 6, kut. 5, svež. 1; 0,5.

H.2.1.10. Mjesni komiteti KPH/SKH i društveno – političke organizacije 1941-1990

[0149] MJESNI KOMITET KPH PODRAVSKA  SLATINA – Slatina  (1945‐1952); 1948/1952: svež. 1; 0,05.

[0150] MJESNI KOMITET KPH  VIROVITICA – Virovitica (1945‐1952); 1945/1947: svež. 1; 0,05.

H.2.2. Narodna fronta / Jedinstvena narodnooslobodilačka fronta / Socijalistički savez radnoga naroda (NF/JNOF/SSRN)

H.2.2.4. Okružni komiteti / odbori NF/JNOF/SSRN

[0151] OKRUŽNI ODBOR JNOF HRVATSKE VIROVITICA – Virovitica (?); 1944‐1945: knj. 1, svež. 1; 0,02. PrP.

H.2.2.5. Kotarski komiteti / odbori NF/JNOF/SSRN

[0152] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?); 1947/1956: knj. 3, kut. 1; 0,1. AP.

[0153] KOTARSKI ODBOR NF/SSRN HRVATSKE VIROVITICA – Virovitica (1944‐1962); 1944/1962 [1963]: knj. 3, kut. 4; 0,5. AP.

H.2.2.6. Gradski komiteti / odbori NF/JNOF/SSRN

[0154] GRADSKI ODBOR JNOF HRVATSKE VIROVITICA – Virovitica; (?); 1944‐1945: svež. 1; 0,01. PrP.

H.2.2.8. Općinski komiteti / odbori NF/JNOF/SSRN

[0155] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE CRNAC – Crnac (1955‐1962); 1956/1962: knj. 7, kut. 3; 0,3. AP.

[0156] OPĆINSKI  ODBOR  SSRN  HRVATSKE  ČAĐAVICA – Čađavica  (1955‐1962); 1955/1962: knj. 5, kut. 4; 0,4. PrP.

[0157] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE NOVA BUKOVICA – Nova Bukovica (1952‐1962); 1955/1959: knj. 2, kut. 1; 0,1. PrP.

 [0158] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE ORAHOVICA – Orahovica (1955‐1990); 1955/1990: knj. 2, kut. 10; 1. SI.

[0064] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE PITOMAČA – Pitomača (1952‐1962); 1952‐1962: knj. 1, kut. 2; 0,2. SI.

[0159] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRN HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1955‐1990); 1955‐1990: knj. 7, kut. 36; 3,8. SI.

[0160] OPĆINSKI ODBOR SSRN HRVATSKE VOĆIN – Voćin (1955‐1962); 1955/1962: knj. 5, kut. 3, svež. 2; 0,4. PrP.

H.2.3.  Savez komunističke omladine Jugoslavije / Ujedinjeni savez antifašističke omladine Hrvatske / Narodna omladina Hrvatske / Savez socijalističke omladine Hrvatske (SKOJ/USAOH/NOH/SSOH)

H.2.3.4. Okružni komiteti / odbori SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

[0161] OKRUŽNI KOMITET SKOJ VIROVITICA – Virovitica (?); 1943/1945: svež. 1; 0,02.

H.2.3.5. Kotarski komiteti / odbori SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

[0162] KOTARSKI KOMITET NOH ORAHOVICA – Orahovica  (?);  1949‐1950: svež. 1; 0,02. PrP.

[0163] KOTARSKI KOMITET NOH PODRAVSKA SLATINA – Slatina  (1947‐1962); 1947‐1956: knj. 9, kut. 1, svež. 1; 0,3. AP.

[0164] KOTARSKI KOMITET SKOJ/NOH VIROVITICA – Virovitica (?‐1962); 1944/1962: knj.3, kut. 2; 0,2. PrP.

H.2.3.6. Gradski komiteti / odbori SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

[0228] GRADSKI KOMITET NOH VIROVITICA – Virovitica (?‐1955); 1950‐1955: knj. 3, kut. 1; 0,05. PrP.

H.2.3.8. Općinski komiteti / odbori SKOJ/USAOH/NOH/SSOH

[0165] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1955‐1990); 1955‐1989: knj. 2, kut. 10, svež. 1; 0,9. AP.

[0166] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH VIROVITICA – Virovitica (1955‐1992); 1955‐1992: knj. 26, kut. 46, svež. 2; 5,2. PrP.

[0261] OPĆINSKI KOMITET NOH VOĆIN – Voćin (?); 1957‐1962: knj. 1, svež. 1; 0,05.

H.2.5. Savez boraca Narodnooslobodilačkoga rata Hrvatske / Savez udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske (SBNORH/SUBNORH)

H.2.5.5. Kotarski komiteti / odbori SBNORH/SUBNORH

[0167] KOTARSKI ODBOR SUBNOR‐a VIROVITICA – Virovitica (1947‐1962); 1947‐1962: knj. 6, kut. 2, svež. 6; 0,7. AP.

H.2.5.6. Gradski komiteti / odbori SBNORH/SUBNORH

[0168] GRADSKI ODBOR SUBNOR‐a VIROVITICA – Virovitica (?); 1950: kut. 1; 0,1. AP.

H.2.5.8. Općinski komiteti / odbori SBNORH/SUBNORH

[0169] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR‐a CRNAC – Crnac (?); 1957/1961: kut. 1; 0,05. PrP.

[0170] OPĆINSKI  ODBOR SUBNOR‐a ORAHOVICA – Orahovica (?); 1956-1962: kut. 3; 0,3. PrP.

[0171] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR‐a PODRAVSKA SLATINA – Slatina; (?); 1956‐1967: kut. 2; 0,2. AP

[0172] OPĆINSKI ODBOR SUBNOR‐a VIROVITICA – Virovitica (1961‐1991); 1962‐1991: knj. 26, kut. 6, svež. 2; 1,2. AP.

[0263] OPĆINSKI ODBOR SBNOR‐a VOĆIN – Voćin (?); 1946/1962: knj. 1, svež. 1; 0,1.

H.2.6. Savez ratnih vojnih invalida Hrvatske (SRVIH)

H.2.6.5. Kotarski odbori SRVIH

[0173] KOTARSKI ODBOR SRVI PODRAVSKA SLATINA – Slatina  (1945‐1962); 1949/1955: knj. 1, kut. 2; 0,2. AP.

[0265] KOTARSKI ODBOR SRVI VIROVITICA – Virovitica (?); 1958: svež. 1; 0,01.

H.2.6.8. Općinski odbori SRVIH

[0174] OPĆINSKI ODBOR SRVI NOVA BUKOVICA – Nova Bukovica (?); 1955/1959: knj. 1; 0,05.

H.2.7. Savez rezervnih vojnih starješina

H.2.7.8. Općinski odbori SRVS

[0264] OPĆINSKI ODBOR UDRUŽENJA REZERVNIH OFICIRA JUGOSLAVIJE VOĆIN – Voćin (?); 1956‐1961: svež. 1; 0,05.

H.3. Sindikati

H.3.2. Sindikati od 1945. do 1990.

H.3.2.3. Kotarska sindikalna vijeća/odbori

[0175] KOTARSKO SINDIKALNO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?‐1955); 1948/1955: knj. 2, kut. 2; 0,2. PrP.

H.3.2.6. Općinska sindikalna vijeća

[0176] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE CRNAC – Crnac (?‐1962); 1958/1961: kut. 1; 0,05. AP.

[0177] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE ČAĐAVICA – Čađavica (?‐1962); 1956/1962: kut. 2; 0,2. PrP.

[0178] SAVEZ SINDIKATA HRVATSKE OPĆINSKO VIJEĆE ORAHOVICA – Orahovica (1975‐1990); 1975‐1990: kut. 11; 1,1. SI.

[0179] OPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?‐1990); 1956/1990 [1991]: knj. 5, kut. 44; 4.5. AP.

[0262] OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE VOĆIN – Voćin (?); 1956‐1959: svež. 1; 0,05.

H.3.2.7. Podružnice, pododbori, sindikalne grupe

[0256] SINDIKALNA PODRUŽNICA VIROVITICA – Virovitica (?); 1965‐1976: knj. 4, svež. 10; 0,1.

I. DRUŠTVA, UDRUGE, UDRUŽENJA

I.1. Strukovna i staleška

I.1.1. Cehovi

[0213] CEHOVI VIROVITICE I SUHOPOLJA (TEREZOVCA) – Suhopolje, Virovitica (?); 1808‐1882: knj. 3; 0,1. PrP.

I.1.3. Ostala strukovna i staleška društva

[0210] PRVO VIROVITIČKO OBRTNO POGREBNO DRUŠTVO SV. ILIJE, VIROVITICA – Virovitica (1874‐1923); 1874‐1923; knj. 6; 0,2. PrP.

I.2. Dobrotvorna

I.2.2. Dobrotvorna društva, udruge i udruženja

[0192] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1874‐); 1957‐1962: knj. 1, kut. 1; 0,1.

[0195] KOTARSKI ODBOR CRVENOG KRIŽA PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1953‐1955); 1953‐1955: kut. 1; 0,1. PrP.

[0196] OPĆINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRIŽA PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1955‐1990); 1959/1987: kut. 3; 0,3. PrP.

[0191] PRVO SLATINSKO POGREBNO DRUŠTVO – Slatina (1882‐?); 1894/1948: knj. 1, kut. 1; 0.1.

[0214] DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO SUHOPOLJE (TEREZOVAC) –  Suhopolje (1876‐); 1876/1938: knj. 2; 0,05. PrP.

[0302] HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VIROVITICA – Virovitica ((1899-); 1967-1997: knj. 18, reg. 16, svež. 44; 1,6. PrP.

[0217] OKRILJE ‐ DRUŠTVO ZA POTPORU SIROMAŠNE MLADEŽI U VIROVITICI – Virovitica (1890‐?); 1902‐1943: knj. 1; 0,01. PrP.

I.3. Kulturno-prosvjetna

I.3.1. Kulturno-prosvjetni savezi

[0224] SAVEZ KULTURNO PROSVJETNIH DRUŠTAVA ZA KOTAR VIROVITICU – Virovitica (1952‐1962); 1952‐1962: knj. 1, svež. 10; 0,3. PrP.

I.3.2. Kulturno-prosvjetne udruge, društva i udruženja

[0065] KINO KLUB „SLAVICA“ PITOMAČA – Pitomača (1957‐?); 1957‐1994: knj. 2, svež. 9; 0,9. AP.

[0039] CENTAR KULTURE VIROVITICA – Virovitica (1985‐1990); [1982]1985‐1990: knj. 2, kut. 7, svež. 1; 1,0. PrP.

I.4. Umjetnička

I.4.2. Umjetničke udruge, društva i udruženja

[0238] GRADSKA  GLAZBA U VIROVITICI (DRUŠTVO ZA PROMICANJE GLAZBE VIROVITICA) – Virovitica (1883‐); 1887/1978: kut. 3, svež. 20; 2,6. PrP.

[0266] HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO „RODOLJUB“ VIROVITICA – Virovitica (1880‐); 1911/2015; knj. 10, svež. 1; 0,05. PrP.

I.5. Sportska

I.5.1. Sportski savezi

[0193] FISKULTURNI SAVEZ HRVATSKE PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?); knj. 1; 0,05.

[0194] STRELJAČKI SAVEZ HRVATSKE – KOTARSKI ODBOR PODRAVSKA SLATINA – Slatina (?); 1952‐1953: kut. 1; 0,1. PrP

[0304] NOGOMETNI SAVEZ OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (1968-1993); 1973-1990: knj. 7, kut. 11, svež. 1; 3,9. PrP.

[0303] SAVEZ ZA FIZIČKU KULTURU OPĆINE VIROVITICA – Virovitica (?);1965-1994: knj. 1, kut. 56; 6. PrP.

I.5.2. Sportska društva

[0066] HRVATSKI SOKOL U PITOMAČI – Pitomača  (1907‐?);  1910/1925:  knj.  1; 0,02. SI.

[0038] KARATE KLUB „SLATINA“ PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1976‐1978); 1976‐1978: kut. 1; 0,03. AP.

[0034] ŽUPANIJSKI NOGOMETNI KLUB „MLADOST 127“ SUHOPOLJE – Suhopolje (1992‐2005); 1996/2005: knj. 1, kut. 3, svež. 1; 0,3.

[0305] PARTIZAN DRUŠTVO ZA REKREACIJU I FIZIČKI ODGOJ VIROVITICA – Virovitica (?); 1952/1963: kut. 7, svež. 6; 1. PrP.

I.6. Politička

I.6.2. Političke udruge, društva i udruženja

[0254] DRUŠTVO RATNIH VETERANA „HRVATSKI DOMOBRAN“ ORAHOVICA – Orahovica (1993‐); 1993‐2002: kut. 4; 0,4.

[0255] DRUŠTVO RATNIH VETERANA „HRVATSKI DOMOBRAN“ OGRANAK SLATINA – Slatina (1993‐); 1993‐2001: knj. 1, kut. 3, svež. 1; 0,4.

J. VJERSKE USTANOVE

J.1. Rimokatolička crkva

J.1.7. Ostalo

[0258] RAZLIČITI CRKVENI SPISI; 1817‐1847; knj. 2; 0.1. PrP.

J.2. Srpska pravoslavna crkva

J.2.3. Manastiri

[0249] MANASTIR ORAHOVICA – Orahovica (1593‐?); 1895‐1923; knj. 1; 0,05.

J.3. Evangelistička crkva

[0250] EVANGELISTIČKI ŽUPNI URED PODRAVSKA SLATINA – Slatina (1890‐1958); 1904‐1938; knj. 1; 0,05.

K. VLASTELINSKI, OBITELJSKI I OSOBNI ARHIVSKI FONDOVI

K.1. Vlastelinstva i veleposjedi

[0251] VLASTELINSTVO DRAŠKOVIĆ SLATINA – Slatina (1911‐1946); 1918‐1946: kut. 3; 0,3.

[0252] VLASTELINSTVO ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Špišić Bukovica (1748‐?); 1849: knj. 1; 0,01.

[0253] VLASTELINSTVO SCHAUMBURG‐LIPPE VIROVITICA – Virovitica (1841‐1911); 1877/1902: kut. 1; 0,05.

K.2. Obiteljski arhivski fondovi

[0180] OBITELJ ŠANDL – Slatina; 1885/1943: kut. 1; 0,05.

K.3. Osobni arhivski fondovi

[0229] HORVAT OTO, diplomirani inženjer strojarstva, promicatelj tehničke kulture i inovator – Virovitica, Zagreb (1909‐1978); 1909‐1978[1978‐2009]: kut. 12, svež. 1; 1,3. PrP.

[0181] RADAN MILUTIN, ljekarnik – Virovitica; 1911/1936: kut. 1; 0,1. PrP.

[0182] VUKOVIĆ MILAN, odvjetnik i prvi počasni građanin grada Virovitice – Split, Zagreb (1933‐); 1990‐1991: kut. 1; 0,1. PrP

L. ZBIRKE IZVORNOGA ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1. Zbirke pojedinih vrsta arhivskoga gradiva

L.1.3. Matične knjige

[0067] ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA RIMOKATOLIČKIH ŽUPA (Župa Pitomača i filijale Kladare, Velika Trešnjevica i Otrovanec); 1858‐1912; knj. 13; 0,6. PrP.

L.1.4. Karte

[0240] ZBIRKA KATASTARSKIH KARATA; 1862‐1954; kom. 636; PrP.

L.1.7. Fotografije

[0241] ZBIRKA FOTOTOGRAFIJA; kut. 2, kom. 1661; 0,4.

M. ZBIRKE DOPUNSKIH PRESLIKA ARHIVSKOGA GRADIVA

M.1. Matične knjige

[0239] ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA; 1717/1949; 46.452 snimka; PrP.

M.3. Preslike arhivskoga gradiva iz inozemnih ustanova M. 4. Preslike arhivskoga gradiva iz ustanova RH

[0201] ZBIRKA PRESLIKA GRADIVA IZ INOZEMNIH ARHIVA; 1839/1910; 67 mikrofilmirana svitka, 82 snimka. PrP.

  1. 4. Preslike arhivskoga gradiva iz ustanova RH
[0225] ZBIRKA PRESLIKA GRADIVA IZ OSTALIH ARHIVA I USTANOVA REPUBLIKE HRVATSKE; 1919/1995; svež. 14, 2.042 snimka; PrP.

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV