Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u rokovima propisanim Zakonom.

Informacijama se može pristupiti na sljedeći način:

  • putem web stranice Arhiva www.davt.hr
  • pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:

– na adresu elektroničke pošte arhiv.virovitica@vt.t-com.hr

– poštom na adresu Državni arhiv u Virovitici, Trg bana J. Jelačića 24,Virovitica

– telefaksom na broj 033/801-902

  • usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:

-telefonom na broj 033/801-900

– osobno službenici za informiranje

Službenica za informiranje je Marina Ribić, arhivistica u Odjelu za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Državni arhiv u Virovitici ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – CSV

Godišnje izvješće ZPPI 2018.

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV