JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika na radno mjesto: ARHIVSKI TEHNIČAR

– ARHIVSKI TEHNIČAR (STRUČNO OSPOSOBLJAVNJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA) – 1 izvršitelj/ica s punim radnim vremenom s mjestom rada u Virovitici

Uvjeti:

– srednja škola 4 godine;
– temeljna informatička osposobljenost i vještine.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– životopis
– uvjerenje o državljanstvu (domovnicu)
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave na službenim stranicama HZZ-a i Državnog arhiva u Virovitici na adresu: Državni arhiv u Virovitici, Trg bana Josipa Jelačića 24, 33 000 Virovitica, s naznakom „Za natječaj – arhivski tehničar“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Sva prava pridržana © 2018. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content