Stručni ispiti za djelatnike u pismohranama

Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade arhivskog i registraturnog gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju to gradivo.

Način i program polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskog gradiva propisani su Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04). Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnog iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Plan ispitnih rokova za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u 2016. godini objavljen je na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva i dostupan je na adresi : http://www.arhiv.hr/arhiv2/Edukacija/Strucni-ispiti-za-djelatnike-u-pismohranama/index.htm

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content