Isprava kojom meštar Juraj iz Orahovice daruje samostanu

Isprava kojom meštar Juraj iz Orahovice daruje samostanu šest kubula vina, tri beskvasna kruha i tri vreće zobi koje ubire od svojih podložnika na posjedima Remetinec i Petretinac na teritoriju Bukovice kao milostinju.

07_Špišić-Bukovoca-br-007a

 

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content