Izjava

Izjava župnika Tome od sv. Bartola, Jurja iz Talovca, Osvalda iz Virovitice, Tome iz Lipove, Mirko iz Gotalovca, Klement iz Hatka i Ilija iz Sesveta Ivanu, kanoniku štiocu Čazmanskog kaptola, kako su Matiju Banovića, seoskog suca iz Donje Bukovice, te seljake: Valentina, Stjepana Sareca, Martina, Grgura i Jurja Selnikovića, Petra Plavanića, Nikolu Severa, Matiju Sodčića, Petra Greškića, Tomu Krala, Bartola Karčića, Tomu Jalčijevića, Antuna Stojkovića, Barnabu Sartora, Tomu Mesarića, Đurđina Mesarića, Ivana Kramarića, Benu Čevića, Matiju Klobučara i Pavla Sokačića, koji su se pobunili protiv pavlinskog samostana u Donjoj Bukovici na sud u Križevce.

26_Špišić-Bukovoca-br-023-1

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content