Izvješće Čazmanskog kaptola upućeno Ivanišu Korvinu

Izvješće Čazmanskog kaptola upućeno Ivanišu Korvinu, banu Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije kako su 14. siječnja 1501. u Vojkovcu uveli u posjed Sebastijana od Korothe, sina Ladislava, sina Dominika krojača, sina Petra od Berena za posjedovne dijelove posjeda Ivelovac u Križevačkoj županiji. Izvješće sadrži nalog Ivaniša Korvina u transumptu: na molbu Jurja priora samostana sv. Benedikta, radi zaštite prava samostana, kako je na temelju isprava plemeniti Sebastijana iz Korotne, sina pokojnog Ladislava,  a unuka pokojnog Dominika, kraljevskog krojača, sina Berinova.

49_Špišić-Bukovoca-br-042

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content