Izvješće Ivana Dolovca

Izvješće Ivana Dolovca, komorskog fiskala za novostečevine između Drave i Save, podžupana Požeške i Virovitičke županije, i Blaža Buntisara, upravitelja Virovitice, o posjedu Kloštar ili Bukovica na kojem je bio izgrađen samostan s crkvom, a koji su bili porušeni za osmanske vladavine.

59_Špišić-Bukovoca-br-048d

59_Špišić-Bukovoca-br-048c

59_Špišić-Bukovoca-br-048b

59_Špišić-Bukovoca-br-048a

59_Špišić-Bukovoca-br-048

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content