Poziv na znanstveno-stručni skup “Virovitica u Domovinskom ratu”

Čast nam je i zadovoljstvo obavijestiti Vas da je u tijeku organizacija domaćeg znanstveno-stručnog skupa s međunarodnim sudjelovanjem povodom obilježavanja 25. godišnjice Dana neovisnosti Republike Hrvatske: Virovitica u Domovinskom ratu. Predavanja i aktivnosti odvijat će se pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Hrvatske 6. listopada 2016. godine u Gradskom kazalištu Virovitica.

Suorganizatori Skupa su:

Državni arhiv u Virovitici,
Hrvatski institut za povijest,
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar- Područni centar Osijek,
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata,
Grad Virovitica,
HVIDR-a RH (Zajednica županijskih zajednica Udruga hrvatskih invalida Domovinskog rata) i
Hrvatski časnički zbor grada Virovitice.

Okvirne tematske cjeline Skupa su sljedeće:

I. Uzroci rata i Virovitica u velikosrpskim planovima – povijesno-politički aspekti;
II. Političke prilike u Virovitici uoči početka Domovinskog rata (početak višestranačja, osnivanje političkih stranaka, provedba Referenduma o suverenosti i autonomiji srpskog naroda na području Virovitice);
III. Uhićenje „virovitičke skupine” u siječnju 1991., tijek suđenja na Vojnom sudu u Zagrebu, demonstracije građana, presuda u svibnju 1991., politička pozadina uhićenja i suđenja;
IV. Formiranje 50. samostalnog bataljuna ZNG-a i operativno djelovanje u Domovinskom ratu;
V. Sudjelovanje pripadnika Policijske stanice Virovitica u Domovinskom ratu;
VI. Stanje sigurnosti javnog reda i mira na području općine Virovitica 1991.;
VII. Akcija Jasenaš – prvo oslobođeno naselje u RH u Domovinskom ratu;
VIII. Oslobađanje vojnih objekata na području općine Virovitica od 15.-17. rujna 1991.;
IX. Formiranje i operativno djelovanje 19. mješovitog protuoklopnog topničkog diviziona HV-a u Domovinskom ratu;
X. Uloga i djelovanje Kriznog štaba Skupštine općine Virovitica 1991.-1992.;
XI. Formiranje 127. brigade HV-a, ratni put i uloga u operacijama „Otkos 10″ i „Papuk 91″;
XII. Operativni sektor Virovitica – formiranje, uloga, zadaci u Domovinskom ratu;
XIII. Formiranje 81. gardijske bojne „Kumovi” HV-a i operativno djelovanje u Domovinskom ratu;
XIV. Doprinos virovitičkih postrojbi u obrani Bosne i Hercegovine;
XV. Virovitičko ratno novinarstvo;
XVI. Uloga Medicinskog centra Virovitica i ratnog saniteta tijekom Domovinskog rata;
XVII. Virovitičko gospodarstvo u službi MORH-a tijekom Domovinskog rata;
XVIII. Izravni demografski gubici na području Virovitice tijekom Domovinskog rata;
XIX. Skrb o izbjeglicama i progranicima s okupiranih područja RH i BIH na području Virovitice za vrijeme Domovinskog rata;
XX. Migracije stanovništva na području Virovitice tijekom i neposredno nakon Domovinskog rata;
XXI. Domovinski rat i njegove posljedice na društveno-ekonomski razvoj Virovitice.

Ispunjeni prijavni list (u privitku) s naslovom izlaganja molimo poslati najkasnije do 22. travnja 2016. na e­mail: arhiv.virovitica@vt.t-com.hr ili na adresu Državnog arhiva u Virovitici (Trg bana J. Jelačića 24,33 000 Virovitica).

Sažetke radova (do 200 riječi na hrvatskom jeziku) s 5 do 7 ključnih riječi te kratkom biografijom molimo poslati najkasnije do 1. lipnja 2016. godine kako bismo pravovremeno pripremili knjižicu sažetaka.

Obavijest o prihvaćanju ili odbijanju teksta svi prijavljeni sudionici dobit će najkasnije do 10. rujna 2016. Konačnu verziju rada autori su obvezatni dostaviti najkasnije do 31. siječnja 2017.
Autorski honorari sudionicima skupa biti će isplaćeni u dva dijela: prvi dio u visini od 700,00 kuna biti će refundiran do 16. listopada 2016., a drugi dio, ovisno o kategorizaciji rada nakon recenzije, najkasnije do 31. ožujka 2017.

Programsko-organizacijski odbor Skupa:

Dijana Cenger, dipl.oec., ravnateljica Državnog arhiva u Virovitici

prof.ddr.sc. Miljenko Brekalo, voditelj Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar – Područni centar Osijek

Anamarija Lukić, dipl. theol., znanstvena novakinja u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – PC Osijek

dr.sc. Jakša Raguž, znanstveni suradnik u Hrvatskom institutu za povijest

dr.sc. Natko Martinić Jerčić, arhivist u Hrvatskom memorijalno-dokum. centru Domovinskog rata

Josip Đakić, umirovljeni pukovnik HV-a, zastupnik u Hrvatskom saboru, predsjednik HVIDR-e RH

Davor Špoljarić, ing., umirovljeni bojnik HV-a, predsjednik Hrvatskog časničkog zbora grada Virovitice

Robert Cenger, spec. publ. adm., viši referent za protokol i odnose s javnošću Grada Virovitice

Za sva dodatna pitanja molimo obratite se predsjednici Programsko-organizacijskog odbora Dijani Cenger na broj telefona +385 (0)33 801 900.

Prijavni list za skup Virovitica u Domovinskom ratu

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content