Ministarstvo kulture i medija: Potpisani ugovori o radovima na izgradnji nove zgrade Državnog arhiva u Virovitici

Nakon provedenih postupaka javne nabave za izgradnju zgrade Državnog arhiva u Virovitici, ravnateljica Arhiva Dijana Cenger potpisala je ugovor o izvođenju građevinskih radova i ugovor o stručnom nadzoru gradnje i koordinatoru zaštite na radu ukupne vrijednosti 3.302.786,08 eura (24.884.841,70 kuna) bez PDV-a. Izvođenje građevinskih radova povjereno je Zajednici ponuditelja PRAJO BETON d.o.o. Lukač i PRO-LIM d.o.o. Našice, a poslove stručnog nadzora gradnje i koordinatora zaštite na radu provodit će tvrtka CIP d.o.o. Virovitica.

Nakon završetka ugovorenih radova u proljeće 2025. godine arhiv će biti u mogućnosti preuzimati arhivsko gradivo javnih stvaratelja s područja Virovitičko-podravske županije, ponajprije pravosudnih tijela koja su prioritetno područje intervencije te investicije. Nova zgrada Državnog arhiva u Virovitici ukupne površine od 2.200 m2 gradit će se na prostoru bivše vojarne na zemljištu koje je Grad Virovitica darovao za tu namjenu. Njenom izgradnjom arhiv će dobiti 1.200 m2 spremišnog prostora koji će moći primiti gotovo 9.000 dužnih metara arhivskog gradiva. Osim spremišta bit će uređeni uredski prostori, prostori za korištenje arhivskog gradiva i prostori namijenjeni javnim programima arhiva.

Izvršavanje radova u sklopu ovog ugovora sastavni je dio jedne od ukupno pet aktivnosti sadržanih u investiciji “Unaprjeđenje digitalne infrastrukture i usluga javnog sektora razvojem nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i jačanjem nacionalne mreže arhiva” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti koja se u cijelosti financira sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost investicije je 35.173.630,23 eura (265.015.717 kuna), a provodi je Ministarstvo kulture i medija u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave, Hrvatskim državnim arhivom, područnim državnim arhivima i pravosudnim tijelima.

Cilj investicije je transformirati poslovanje državnih arhiva te unaprijediti upravljanje dokumentacijom kod tijela javne vlasti, pravosudnog sustava i drugih stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje će im osigurati odgovorno i transparentno poslovanje. Provedbom jedne od aktivnosti povećat će se spremišni kapaciteti u 8 područnih državnih arhiva u Republici Hrvatskoj za prihvat približno 80.000 dužnih metara gradiva čime će se osigurati adekvatna zaštita i čuvanje vrijedne pisane baštine te doprinijeti smanjenju troškova prostora, opreme i ljudi kod stvaratelja gradiva.

Razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i potrebnih kapaciteta za pohranu digitaliziranog gradiva uz osiguranje odgovarajuće opreme za digitalizaciju unaprijedit će kapacitete stvaratelja gradiva, prvenstveno pravosudnih tijela za upravljanje gradivom u digitalnom obliku što će u konačnici omogućiti veću dostupnost gradiva i brže pružanje usluga te osigurati odgovorno i transparentno poslovanje.

(min-kulture.gov.hr)

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content