Obavijest kanadidatima prijavljenima na natječaj za radno mjesto voditelj računovodstva

DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI

Trg bana Josipa Jelačića 24

33 000 VIROVITICA

KLASA: 112-02/23-01/02

URBROJ: 2189-80-01-24-5

U Virovitici, 8. siječnja 2024.

OBAVIJEST KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA

Pismeno testiranje kandidata prijavljenih na javni natječaj za radno mjesto voditelj/Ica računovodstva, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 153/2023 te na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 27. 12. 2023., obavit će se u  Držanom arhivu u Virovitici ( Trg bana Josipa Jelačića 24, Virovitica) u ponedjeljak 15. siječnja 2024. s početkom u  9.00 sati.

Popis izvora iz kojih će se provesti testiranje:

  1. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/118, 42/20, 47/20, 114/20 i 82/23),
  2. Zakon o proračunu (NN 144/21)
  3. Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09, 155/23)
  4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19
  5. Korisničke upute za rad s web aplikacijom Centralizirani obračun plaća https://www.fina.hr/javna-tijela/dokumenti-za-centralizirani-obracun-placa-u-drzavnoj-sluzbi-i-javnim-sluzbama

Rezultati testiranja objavit će se na internetskoj stranici Državnog arhiva u Virovitici www.davt.hr u zakonskom roku.

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content