Dostupnost arhivskog gradiva i cjenik

Dostupnost arhivskoga gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (61/18) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019).

Temeljem čl. 13. st. 2. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019) cjenik naknada u arhivima odobrava Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva. Odobreni Cjenik naknada vrijedi za sve državne arhive u Republici Hrvatskoj do donošenja novog.

Cjenik usluga DAVT

Cjenik naknada za istraživanje javnog arhivskog gradiva, izradu preslika, umnažanje, objavljivanje i druge oblike korištenje arhivskog gradiva – dvojno

Cjenik publikacija

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content