Izdavanje preslika

Državni arhiv u Virovitici je ustanova u kojoj se čuva arhivsko gradivo nastalo djelovanjem različitih stvaratelja (općina i ostalih upravnih organa, poduzeća i sl.) te na zahtjev stranaka izdaje preslike tog gradiva. Državni arhiv u Virovitici ne istražuje za korisnike, ali odgovorit ćemo Vam na Zamolbe za izdavanje preslika čije rješavanje ne zahtijeva previše vremena.

Izdavanje preslika jedan je od oblika korištenja arhivskog gradiva, koje je regulirano Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva.

Podnositelj zahtjeva za izdavanje preslika (dalje: Podnositelj) podnosi Državnom arhivu u Virovitici (dalje: DAVT) –  Opći zahtjev

Napomena: Zamolbe se ne zaprimaju elektroničkom poštom (e-mailom) niti putem telefona. Ispunjenu Zamolbu pošaljite poštom ili osobno dostavite u DAVT.

Sukladno Zakonu o upravnom postupku, DAVT dužan je odgovoriti na svaki zaprimljeni zahtjev u roku od 30 dana od dana primitka zamolbe. Ako su dostatni svi podaci, zahtjevi se rješavaju u roku od 15 dana.

U određenim slučajevima moguće je podnijeti Zamolbu uz zahtjev za izradom odgovora po hitnom postupku. DAVT će prihvatiti zahtjev za rješavanjem po hitnom postupku nakon procjene mogućnosti njegova izvršenja. DAVT zadržava pravo odbiti rješavanje po hitnom postupku ukoliko nije u mogućnosti pružiti odgovor na Zamolbu po hitnom postupku. Odgovor na zamolbu će po hitnom postupku biti riješen u istom danu, ili do kraja sljedećeg radnog dana.

Ukoliko se tijekom rješavanja zahtjeva utvrdi potreba za dopunom podataka navedenih u Zamolbi, DAVT će telefonskim putem kontaktirati Podnositelja i zatražiti dopunu podataka.

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, na upit Podnositelja DAVT je dužan pružiti informacije o postupku rješavanja zamolbe (obavijestiti je li rješavanje u tijeku ili je dovršeno, te pružiti obavijest o nadnevku otprave odgovora).

U postupku rješavanja Zamolbe te prije nego što je Podnositelj preuzeo službeno otpravljen odgovor na Zamolbu, DAVT nije dužan pružiti podnositelju informacije vezane uz sadržaj odgovora na upućenu Zamolbu.

Naknadu za izdavanje preslika Podnositelje plaća prilikom preuzimanja odgovora DAVT.

Sva prava pridržana © 2023. - Državni arhiv u Virovitici

Skip to content