Pristup informacijama

Državni arhiv u Virovitici kao pravna osoba s javnim ovlastima omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.).

Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje.

Informacijama se može pristupiti na sljedeći način:

 • putem web stranice Arhiva www.davt.hr
 • pisanim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  – na adresu elektroničke pošte davt.vanjska@vt.t-com.hr
  – poštom na adresu Državni arhiv u Virovitici, Trg bana J. Jelačića 24, Virovitica
  – telefaksom na broj 033/801-902
 • usmenim putem, podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama:
  – telefonom na broj 033/801-900
  – osobno službenici za informiranje

Službenica za informiranje je Marina Ribić, arhivistica u Odjelu za nadzor i zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva.

Državni arhiv u Virovitici ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14)

Obrasci

Zahtjev za pristup informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

 

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Sva prava pridržana © 2020. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content