Dostupnost arhivskog gradiva

Dostupnost arhivskoga gradiva regulirano je Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (61/18) te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019).

Temeljem čl. 13. st. 2. Pravilnika o korištenju arhivskoga gradiva (NN 121/2019) cjenik za sve usluge u arhivima odobrava Ministarstvo kulture, na prijedlog Hrvatskog državnog arhiva. Odobreni Cjenik vrijedi za sve državne arhive u Republici Hrvatskoj do donošenja novog.

Važeći cjenik možete preuzeti na linku: http://www.arhiv.hr/LinkClick.aspx?fileticket=M8jqmjBuJ8A%3d&tabid=157&portalid=0&mid=2393

Sva prava pridržana © 2020. - Državni arhiv u Virovitici | Izrada: DizajnICV

Skip to content